Documente. 


- Monitorul Oficial, 56, nr.103, din 11 august 1888 - Rubrica Diverse:
“În ziua de 31 iulie a.c., pe la orele 2 p.m., s-a aprins aria D-lui C. Hillerin, situată în marginea oraşului Medgidia, arzând o şură de paie de secară, o scârţă de fân şi două căruţe cari erau încărcate cu fân şi tot atunci a ars şi locuitorului Daniil Cercel un stog cu fân care se afla în aceiaşi arie. Paguba causată prin acest incendiu se urcă la 1130 lei aproximativ. Aria n-a fost asigurată în nici o soţietate.”

- Monitor Oficial, din, 12 fevruarie 1947, Rubrica Pierderi: “de Hillerin Charles din Bucureşti, care declară nulă cartela de consumaţie nr. 348 din 1946, eliberată de Societatea de consum şi producţie “Solidaritatea Studenţească”.

- Hillerin de Pressec, deţinea, pe la 1877, un restaurant cu specific frances, în Şistov, Bulgaria. 

****************